Nhà trọ
Nhà trọ quận 7
Giá: 4 ,5 triệu / tháng
Địa chỉ: 30/17 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 1000m2
Mô Tả: Nhà trọ quận 7
Nhà trọ quận 7 giá tốt
Giá: 4 triệu / tháng
Địa chỉ: 30/17 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 1000m2
Mô Tả: Nhà trọ quận 7
Nhà trọ quận 7 giá hợp lý
Giá: 5 triệu / tháng
Địa chỉ: 30/17 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 1000m2
Mô Tả: Nhà trọ quận 7
Nhà trọ quận 7 giá rẻ
Giá: 6 triệu
Địa chỉ: 30/17 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện Tích: 1000m2
Mô Tả: Nhà trọ quận 7